Werkwijze

Intakegesprek
In het eerste gesprek, ook wel het intakegesprek genoemd, maken we kennis met elkaar en inventariseer ik de hulpvraag van jou en je ouders / verzorgers. We bespreken de ernst, de duur en het verloop van de klacht(en). Ik verzamel gerichte informatie over jouw ontwikkeling, het gezin, jouw schoolse en sociale functioneren om de klacht zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig in de intakefase om de verschillende klachten in kaart te brengen. Natuurlijk sta ik ook stil bij de dingen die juist wel goed en/of positief lopen.

Adviesgesprek
Na de intake plannen we een adviesgesprek waarin ik mijn bevindingen en advies zal bespreken. We maken afspraken over hoe het verdere traject eruit zal gaan zien: individuele behandeling, ouderbegeleiding en/of onderzoek. Het kan zijn dat na het intakegesprek blijkt dat andere zorg nodig of beter passend is. Ik denk dan met jou en je ouders mee en verwijs je door naar meer geschikte hulpverlening.

Onderzoek
Intelligentieonderzoek: Wanneer je vastloopt op school of wanneer er vragen zijn over het best passende schoolniveau, kan het nuttig zijn om je intelligentieprofiel in kaart te brengen door middel van een officieel erkend intelligentieonderzoek. De afname van het onderzoek vindt plaats in de ochtend en duurt ongeveer 2,5 uur. In een adviesgesprek bespreek ik de uitkomsten en ontvang je het complete verslag. Indien gewenst kan er contact met school plaatsvinden om de uitkomsten toe te lichten.

Therapie
Nadat de doelen van de behandeling in kaart zijn gebracht, kunnen we starten met individuele therapie. Dit richt zich altijd op het kind of de jongere en afhankelijk van de leeftijd zijn ouders hier al dan niet bij aanwezig. Soms zijn er maar een paar gesprekken nodig om bijvoorbeeld weer beter in je vel te komen zitten of om je angsten te overwinnen. Een therapiegesprek duurt ongeveer 50 minuten. Ik maak hierin gebruik van verschillende therapievormen die bewezen effectief zijn, zoals:
Cognitieve gedragstherapie (CGT): Met CGT leer je om anders te denken over lastige situaties. Hierdoor voel je je anders en leer je je anders te gedragen.
Individuele begeleiding: je krijgt ondersteuning en praktische handvatten geboden. Hierdoor leer je met lastige situaties om te gaan.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): dit wordt gebruikt wanneer je nare ervaringen hebt meegemaakt, waar je last van hebt. Je leert om deze nare ervaringen een plekje te geven, waardoor de verwerking beter verloopt.
E-health: naast gesprekken in mijn praktijk, maak ik gebruik van E-health. Dit is een vorm van online therapie, waarbij je vanachter je computer / telefoon / tablet op jou eigen tempo kunt werken aan je herstel.

Ouderbegeleiding
Ouders kunnen behoefte hebben aan een luisterend oor, aan advies op het gebied van opvoeden en ouderschap of ze willen meer leren over de diagnose die is gesteld bij hun kind. Ik bied ouders ondersteuning bij al hun (opvoedings)vragen. Voorbeelden van vragen die in ouderbegeleiding aan bod kunnen komen zijn: Hoe begeleid ik mijn kind bij zijn of haar angsten? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind minder opstandig gedrag laat zien? Wat houdt autisme precies in en hoe ga ik hier als ouder mee om?