Voor verwijzers

Binnen de praktijk van Mariël Stokman worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychische of psychiatrische problematiek onderzocht en behandeld. De Generalistische Basis GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij kinderen en jongeren die al bekend zijn met en/of behandeld zijn voor een psychische aandoening. U kunt naar de praktijk verwijzen wanneer er bij uw patiënt sprake is van óf een vermoeden is van een DSM-stoornis.

Verwijzing
De volgende gegevens zijn nodig op een verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt;
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft;
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis, en welke;
  • uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code;
  • de datum van de verwijzing en handtekening van de verwijzer

Een verwijsbrief kan worden geschreven door de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, gebiedsteam of CJG. De praktijk van Mariël is aangesloten op ZorgDomein en kan via deze weg heel gemakkelijk digitale verwijsbrieven ontvangen. U kunt ook gebruik maken van onderstaande standaard verwijsbrief. Hiermee heeft Mariël direct alle benodigde informatie voorhanden om uw cliënt verder te helpen.
Open hier de standaard verwijsbrief (word-document).

De ingevulde verwijsbrief kunt u meegeven aan uw patiënt (en/of ouders) of zelf opslaan en sturen naar de praktijk. De patiënt (en/of ouders) moet zelf nog wel het aanmeldformulier invullen die te vinden is onder het kopje ‘aanmelden’ op deze website.

Neem gerust contact op met Mariël wanneer u wenst dat zij meedenkt over de verwijzing.