Aanmelden

LET OP:  Op dit moment heb ik helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Op de “sociale kaart van de Haarlemmermeer” staat een overzicht van zorgaanbieders in de regio.

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar mariel@stokmanpsychologie.nl of door te bellen naar telefoonnummer 06 294 06 371. Bij geen gehoor, wil ik je vragen om mijn voicemail in te spreken. Ik streef ernaar om binnen twee werkdagen contact met je op te nemen voor een telefonische screening en het plannen van een eerste afspraak, ook wel intakegesprek genoemd, waarin uitgebreider stil wordt gestaan bij je klachten en verwachtingen.

Let op; je hebt een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin of een andere specialist om voor een vergoeding van de zorg in aanmerking te komen. Vergeet niet de verwijsbrief mee te nemen naar de eerste afspraak!